O mne

Alebo prečo hľadáte fotografa

Prečo hľadáte fotografa:

Fotenie prírody

Hľadáte fotografa na nafotenie knihy, kalendára, či veľkoplošných obrazov.

Potrebujete dokumentárne fotografie, fotenie prírodných krás a scenérií, horskej prírody, divej zveri v prirodzenom prostredí, expedície do divej prírody...


Nature photography

Are you looking for a photographer for making a book, calendar or billboards?

Do you need documentary photos or photographing of natural landscapes and sceneries, mountain nature, wild animals or expedition to wild nature?


Fotenie portrétov, firemné fotenie

Potrebujete firemné fotografie alebo biznis portréty vašich zamestnancov.

Chystáte fotenie s využitím modeliek, napr. pre reklamnú kampaň, umelecký portrét, akt, fotenie pre médiá...


Portrait photography

Do you need company photos or business portraits of your employees?

Will you need photo shooting with models, e.g. for advertising campaign, artistic portrait, act or shooting for media?


Produktová fotografia

Plánujete fotenie produktov, reklamných kampaní, na billboardy, pre printové médiá...

Potrebujete pripraviť produktové fotky pre podnikanie na webe, na reklamu, pre e-shop alebo napr. pre Amazon.com


Product photography

Do you plan making product photos, or pictures for advertising campaigns, on billboards, for printed media?

Do you need photos for ecommerce, online advertisement, e-shop or e.g. for selling on Amazon.com?


Pre bližšie informácie, objednávky a návrhy spolupráce ma prosím kontaktujte!


For more information, ordering and suggestions for cooperation please contact me!


O mne


S fotením som začínal v detstve za onoho režimu, keď bol ešte problém dostať sa k fototechnike, rovnako ako k niektorým ďalším úzkoprofilovým výrobkom.

Prvý fotoaparát mi priniesla mama zo služobnej cesty z bývalého východného Nemecka. Nebol to špičkový prístroj, ale na vtedajšie pomery a finančné možnosti to bol dobrý aparát. Veľmi som sa z neho tešil. Často som ho so sebou nosil a fotil som, čo sa mi zdalo zaujímavé.

V chladničke som skladoval celuloidové filmy, na čo sa otec občas zlostil.


Pamätám si na niekoľko neúspešných pokusov s vyvolávaním fotiek doma, kde mi ako tmavá komora slúžilo WC, komora alebo neskôr pivnica - teda miesta s malými oknami, ktoré sa dali zatemniť :) Čím viac bolo tých neúspešných pokusov, tým viac som si vážil tie úspešné.


Riadnejšie som sa foteniu začal venovať, keď som si z vlastných zarobených peňazí mohol kúpiť kvalitný fotoaparát. Vybral som si digitálnu zrkadlovku Canon s kvalitnými objektívmi, zaplatil som si niekoľko kurzov o fotení u odborníkov a začal som fotiť.

Okruh záujmu okolo fotenia sa rozširoval. Fotil som nielen predmety, architektúru a prírodu, ale aj ľudí a neskôr spoločenské akcie.


Začal som za fotením cestovať. Prešiel a pofotil som kus Európy. Navštívil som zaujímavé mestá, prírodné krásy aj odľahlé miesta.


Ako posledné do môjho portfólia pribudli deti a produkty. Deti sa ťažšie štylizujú kvôli ich temperamentu a neposednosti. U produktov zas treba klásť dôraz na presnosť a dokonalosť.


Každá oblasť fotenia má svoje úskalia. Keď sa však človek cez ne dostane, potom je to už radosť z úspechu a výsledkov.


Myslím, že pri fotení by malo ísť hlavne o radosť. Na strane fotografa o radosť z práce a úspechu nad zdolanými výzvami a na strane zákazníka o radosť z pekných záberov, z fotiek z ktorých cítiť atmosféru, ktoré vyvolajú v ľuďoch emócie.

To by mal byť hlavný cieľ. A v tom je aj "kumšt" dobrého fotografa.